Servicii

 • SORTARE si TRATARE deseuri la cele mai inalte standarde de eficienta, cu obtinerea unui grad MAXIM de recuperare a deseurilor reciclabile si eliminare MINIMA prin depozitare

  • Peste 12% grad de recuperare a materialelor reciclabile din deseul municipal colectat in amestec*
  • Peste 75% grad de recuperare a materialelor reciclabile din deseul municipal colectat separat, pe fractii**

 • Tratarea mecanica automatizata si manuala a deseurilor nepericuloase, colectate in amestec

 • Sortarea mecanica automatizata si manuala a deseurilor nepericuloase, colectate separat.

 • Tratarea biologica (reducerea de masa si transformarea deseului rezidual in material inert) a deseurilor organice si/sau biodegradabile – in curand!

 • Transportul specializat de deseuri, dupa tratare/sortare

 • Pregatirea pentru valorificare si expediere catre operatori valorificatori sau reciclatori autorizati

 • Transferul spre depozitele de eliminare a deseurilor rezultate in urma proceselor de tratare mecanica /tratare biologica

 • Reciclarea deseurilor de materiale plastice

 • Configurarea documentatiei de trasabilitate pentru deseuri, serviciu adresat Unitatilor Administrativ Teritoriale, Operatorilor de colectare si Organizatiilor care Implementează obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (inclusiv emitere declaratii si certificate)

 • Determinari de compozitie a deseurilor receptionate pentru prelucrarea in instalatii.

* continut minim 14% material reciclabil prezent in deseul supus operatiunii de tratare

** continut minim 77% material reciclabil prezent in deseul supus operatiunii de sortare